Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

AMAÇ VE KAPSAM

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (http://www.ijmeb.org) (ISSN:2147-9208, E-ISSN:2147-9194), eski adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi yayın organıdır. Dergi, ekonomi, işletme, yönetim ve uluslararası ilişkileri içeren konu başlıklarının oluşturduğu geniş bir alanda, bilimsel çalışmaları yayınlar. Bu alanlara katkı yapan araştırma, ampirik, metodolojik ya da teorik yapıda olabilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, “Özgün Makaleler”, “Tanıtım Makaleleri”, “Editöre Mektuplar”, “Toplantı ve Konferans Raporları" ve "Kitap Yorumları” yayımlar. Yayın Kurulu’nun kararıyla Özel Sayılar da yayımlanabilir.

Tüm katılımlar, Yayın Kurulu’nca çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Tüm makaleler Türkçe ya da İngilizce yazılabilir, ve İngilizce ve Türkçe özetler ile anahtar kelimeleri içermelidir. Yurtdışından gönderilen İngilizce yazılan makalelere yönelik olarak, Yayın Kurulu, özetleri Türkçe’ye çevirebilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nin, Mart, Temmuz ve Kasım sayıları olmak üzere yılda üç düzenli sayısı bulunmaktadır. Dergiye aynı zamanda çevrim-içi olarak erişilebilir.


İNDEKSLENME

INDEX COPERNICUS Veri Tabanı
DOAJ Veri Tabanı
EBSCO Host Veri Tabanı
ASOS Index Veri Tabanı
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı

Proquest ABI/INFORM


Duyurular

 

İsim Değişikliği

 
Dergimizin adı değişmiştir.  
Gönderildi: 2012-04-17 Daha fazlası...
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 12, Sayı 28 (2016)

İçindekiler

Makaleler

ORTA ASYA’NIN PAMUK TİCARETİNDEKİ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ
Recep Çiçek, Güçgeldi Bashimov
BİLGİ, BİLİM VE ÜNİVERSİTE
Muhittin Bilge
LEAN PRODUCTION AND SOME LEAN PRODUCTION TECHNIQUES: APPLICATION OF KAIZEN AND CYCLE TIME REDUCTION IN A SEMI-FLEXIBLE PVC FILM PRODUCER
Aşkın Özdağoğlu, Seda Rebiş
OTEL YÖNETİCİLERİNİN KRİZ DÖNEMLERİNDEKİ DAVRANIŞSAL STRATEJİ DENEYİMLERİ
Muammer Mesci, Süleyman Ağraş, Elif Aslantürk
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN YERİ VE REKABET GÜCÜNE ETKİSİ: KARABÜK ÖRNEĞİ
Ahmet Gürbüz, Metin İnce
E - TİCARET VERİLERİNİN MÜŞTERİ PROFİLİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Turgut Özseven, Taner Ersöz
OTEL YÖNETİCİLERİNİN OTEL DEĞERLENDİRME SİTELERİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Murat Yetkin, Engin Üngüren, Yaşar Yiğit Kaçmaz
MİLLET VE MİLLİYETÇİLİĞE DAİR KAVRAMLAR VE SINIFLANDIRMALARIN ÖTESİNDE: YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ
Emre Yıldırım
İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ İŞLERİNİ KURMA KONUSUNDA ALGILADIKLARI SOSYAL NORMLAR
Mustafa Halid Karaarslan
BULANIK ORTAMDA MALMQUIST VERİMLİLİK ENDEKSİ VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA
Kenan Oğuzhan Oruç
FİRMALARDA PATENT VE FAYDALI MODEL EDİNİM STRATEJİSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Hakan Eren
NATO ÜLKELERİNDE ASKERİ HARCAMALAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI ALTINDA PANEL VERİ ANALİZİ
Mehmet Akif Destek
TERMAL KENT SANDIKLI’NIN MARKALAŞMASI VE MEDYA
Nedret Çağlar, Gülay Bulgan


ISSN: 2147-9194