Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

AMAÇ VE KAPSAM

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (http://www.ijmeb.org) (ISSN:2147-9208, E-ISSN:2147-9194), eski adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi yayın organıdır. Dergi, ekonomi, işletme, yönetim ve uluslararası ilişkileri içeren konu başlıklarının oluşturduğu geniş bir alanda, bilimsel çalışmaları yayınlar. Bu alanlara katkı yapan araştırma, ampirik, metodolojik ya da teorik yapıda olabilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, “Özgün Makaleler”, “Tanıtım Makaleleri”, “Editöre Mektuplar”, “Toplantı ve Konferans Raporları" ve "Kitap Yorumları” yayımlar. Yayın Kurulu’nun kararıyla Özel Sayılar da yayımlanabilir.

Tüm katılımlar, Yayın Kurulu’nca çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Tüm makaleler Türkçe ya da İngilizce yazılabilir, ve İngilizce ve Türkçe özetler ile anahtar kelimeleri içermelidir. Yurtdışından gönderilen İngilizce yazılan makalelere yönelik olarak, Yayın Kurulu, özetleri Türkçe’ye çevirebilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nin, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olmak üzere yılda dört düzenli sayısı bulunmaktadır. Dergiye aynı zamanda çevrim-içi olarak erişilebilir.


İNDEKSLENME

INDEX COPERNICUS Veri Tabanı
DOAJ Veri Tabanı
EBSCO Host Veri Tabanı
ASOS Index Veri Tabanı
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı

Proquest ABI/INFORM


Duyurular

 

İsim Değişikliği

 
Dergimizin adı değişmiştir.  
Gönderildi: 2012-04-17 Daha fazlası...
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 12, Sayı 29 (2016)

İçindekiler

Makaleler

TURİZM SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE’NİN BÜYÜME ORANI ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİ
Hüseyin Karamelikli, Sefa Erkus
YEREL SEÇİMLERDE GENÇ SEÇMENLERİN SİYASAL DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Hüseyin Çavuşoğlu, Mehmet Pekkaya
TÜKETİCİLERİN ORGANİK ÇAYA YÖNELİK TUTUMLARINI VE SATIN ALMA NİYETLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
İsmail Tamer Toklu, Erol Ustaahmetoğlu
YÖRESEL MUTFAK UNSURLARININ TURİZM DESTİNASYONU SEÇİMİNDEKİ ROLÜ (MUDURNU ÖRNEĞİ)
Serkan Şengül, Oğuz Türkay
İŞLETME ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE KURULAN İNFORMAL İLETİŞİMİN ROLÜ
Ali Murat Alparslan, Orhan Sezgin
STRATEJİK YÖNETİMDE YENİ BİR REKABET YAKLAŞIMI: STRATEJİK İNOVASYON
Yasemin Hancıoğlu, Gözde Yeşilaydın
MAKYAVELİST DEĞERLERİN YÖNETİCİ OLMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Hakan Kara
HOME OFİS-EVDEN ÇALIŞMA- YÖNTEMİ VE VERGİ HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER
Funda Karakoyun
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ HALKA ARZINDA İZAHNAME KAPSAMINDAKİ BİLGİLERİN YATIRIMCI TALEBİNE ETKİSİ
İbrahim Sırma
1923’TEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ
Osman Eroğlu
KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ TEMELLİ VIKOR YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
Engin Çakır
TÜRKİYE KAMU, ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT VE KATILIM BANKALARININ 2005-2013 ARASINDAKİ BAZI BİLANÇO KALEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ahmet Bünyan Oğuz


ISSN: 2147-9194