Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

AMAÇ VE KAPSAM

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (http://www.ijmeb.org) (ISSN:2147-9208, E-ISSN:2147-9194), eski adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi yayın organıdır. Dergi, ekonomi, işletme, yönetim ve uluslararası ilişkileri içeren konu başlıklarının oluşturduğu geniş bir alanda, bilimsel çalışmaları yayınlar. Bu alanlara katkı yapan araştırma, ampirik, metodolojik ya da teorik yapıda olabilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, “Özgün Makaleler”, “Tanıtım Makaleleri”, “Editöre Mektuplar”, “Toplantı ve Konferans Raporları" ve "Kitap Yorumları” yayımlar. Yayın Kurulu’nun kararıyla Özel Sayılar da yayımlanabilir.

Tüm katılımlar, Yayın Kurulu’nca çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Tüm makaleler Türkçe ya da İngilizce yazılabilir, ve İngilizce ve Türkçe özetler ile anahtar kelimeleri içermelidir. Yurtdışından gönderilen İngilizce yazılan makalelere yönelik olarak, Yayın Kurulu, özetleri Türkçe’ye çevirebilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nin, Mart, Temmuz ve Kasım sayıları olmak üzere yılda üç düzenli sayısı bulunmaktadır. Dergiye aynı zamanda çevrim-içi olarak erişilebilir.


İNDEKSLENME

INDEX COPERNICUS Veri Tabanı
DOAJ Veri Tabanı
EBSCO Host Veri Tabanı
ASOS Index Veri Tabanı
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı

Duyurular

 

İsim Değişikliği

 
Dergimizin adı değişmiştir.  
Gönderildi: 2012-04-17 Daha fazlası...
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 12, Sayı 27 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Kapak Sayfası PDF
IJMEB IJMEB
İlk Sayfa-Hakem Listesi-İçindekiler PDF
IJMEB IJMEB I-IV
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI VE İKTİSADİ PERFORMANS ARASINDAKI İLİŞKIDE YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİNİN ARACILIK ETKİSİ: BRICS ÜLKELERİNDEN AMPİRİK BULGULAR PDF
Harun Bal, Emrah Eray Akça, Müge Manga 1-22
TÜRKİYE’DE ORGANİZE TÜREV PİYASA İLE FİNANSAL GELİŞİMİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ: EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK TESTLERİ PDF
Nalan Işık, İbrahim Örnek 23-42
TÜKETİCİLERİN FARKLI ÜRÜN VE HİZMET KATEGORİLERİNDEKİ BİLGİ ARAMA DAVRANIŞLARINDA ETKİLİ UNSURLAR VE BİR MODEL ÖNERİSİ PDF
Yeliz Baş, Kazım MERT, Remzi ALTUNIŞIK 43-66
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ KULLANIMINA İLİŞKİN DAVRANIŞLARININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLE ARAŞTIRILMASI PDF
ERKAN ARI, Veysel YILMAZ, Rana Bekteş 67-82
SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET İLE VERGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Mehmet CURAL, MEHMET PEKKAYA, ERDEM DİBEK 83-104
TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİNİN BAĞIMSIZ DENETİM GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Sedat Erdoğan, Nilgün Kutay 105-122
MOTORLU ARAÇ ALIM SATIMI DOLAYISIYLA ELDE EDİLEN KAZAÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ PDF
OSMAN FATİH SARAÇOĞLU, Elif PÜRSÜNLERLİ ÇAKAR, Cem Barlas ARSLAN 123-135
THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY PRICES AND MACROECONOMIC VARIABLES: EVIDENCE FROM OIL-IMPORTER TURKEY AND OIL-EXPORTER RUSSIA PDF
Asuman Koç Yurtkur, Nadide Sevil Halıcı Tülüce, Bersu Bahtiyar 137-154
HİTİTLERDEN ROMA İMPARATORLUĞU’NA KADAR ANADOLU UYGARLIKLARINDA YÖNETİM YAPISI PDF
Hüseyin Metin, MUSTAFA LAMBA 155-174
ÖRGÜTLERDE GÜVENİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: YENİ KONULAR VE SORULAR PDF
Beyhan AKSOY 175-192
İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIĞI YORDAMADA KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE ALGILANAN SOSYAL VE ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ROLÜ PDF
Aysun Çetin, Arzu Alacalar Çakır 193-216
KÜRESELLEŞMENİN İTİCİ GÜCÜ OLARAK ULUS-DEVLET: YENİ KAMU YÖNETİ(Şİ)MİNE FARKLI YAKLAŞIMLAR PDF
Serhan GÜL, Halim Emre ZEREN 217-228
SAMUELSON HİPOTEZİNİN BORSA İSTANBUL ENDEKS FUTURES PİYASASI ÜZERİNDE TEST EDİLMESİ: İŞLEM HACMİ VE AÇIK POZİSYON BAĞLAMINDA BİR ANALİZ PDF
İbrahim Yaşar GÖK 229-248
2008 KRİZİNDEN GÜNÜMÜZE İŞKUR’UN MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN GELİŞİMİ PDF
Kemal YILDIZ 249-266
FİRMALARIN İLK HALKA ARZ SONRASI FAALİYET PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ PDF
Melike KURTARAN ÇELİK 267-282
ALTMAN Z-SCORE MODELİNİN BİST ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL BAŞARISIZLIK RİSKİNİN TAHMİN EDİLMESİNDE UYGULANMASI PDF
İhsan Kulalı 283-292
VARLIK VERGİSİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME PDF
Şahin Yeşilyurt 293-310


ISSN: 2147-9194