Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

AMAÇ VE KAPSAM

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (http://www.ijmeb.org) (ISSN:2147-9208, E-ISSN:2147-9194), eski adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi yayın organıdır. Dergi, ekonomi, işletme, yönetim ve uluslararası ilişkileri içeren konu başlıklarının oluşturduğu geniş bir alanda, bilimsel çalışmaları yayınlar. Bu alanlara katkı yapan araştırma, ampirik, metodolojik ya da teorik yapıda olabilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, “Özgün Makaleler”, “Tanıtım Makaleleri”, “Editöre Mektuplar”, “Toplantı ve Konferans Raporları" ve "Kitap Yorumları” yayımlar. Yayın Kurulu’nun kararıyla Özel Sayılar da yayımlanabilir.

Tüm katılımlar, Yayın Kurulu’nca çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Tüm makaleler Türkçe ya da İngilizce yazılabilir, ve İngilizce ve Türkçe özetler ile anahtar kelimeleri içermelidir. Yurtdışından gönderilen İngilizce yazılan makalelere yönelik olarak, Yayın Kurulu, özetleri Türkçe’ye çevirebilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nin, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olmak üzere yılda dört düzenli sayısı bulunmaktadır. Dergiye aynı zamanda çevrim-içi olarak erişilebilir.


İNDEKSLENME

INDEX COPERNICUS Veri Tabanı
DOAJ Veri Tabanı
EBSCO Host Veri Tabanı
ASOS Index Veri Tabanı
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı

Proquest ABI/INFORM


Duyurular

 

İsim Değişikliği

 
Dergimizin adı değişmiştir.  
Gönderildi: 2012-04-17 Daha fazlası...
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 12, Sayı 30 (2016)

İçindekiler

Makaleler

ENFLASYON NEDEN YÜKSELİR, NASIL DÜŞER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Mevlüt Tatlıyer
YER ÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE DEKAPAJ MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASI
Metin Saban
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SEKTÖRÜNDE SATIŞ SONRASI HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ
Mehmet Kalkan, Emel Kurşunluoğlu Yarımoğlu
TOURISM IN THE ELECTORAL PROGRAMS OF TURKISH POLITICAL PARTIES: AN ANALYSIS OF THE 2015 GENERAL ELECTIONS IN TURKEY
Mustafa Yıldırım, Özhan Demirkol, Lütfiye Yıldırım, Cansu Solmaz
İŞ GÜVENCESİZLİĞİ İLE İŞYERİ PROKRASTİNASYONU (ERTELEME ALIŞKANLIĞI) İLİŞKİSİ
Guzel Sadykova
MARKA DENEYİMİ, HEDONİK DUYGULAR VE ALGILANAN REKLAM HARCAMALARININ MARKA DEĞERİ BOYUTLARINA ETKİSİ ÜZERİNE FAST FOOD SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Polat Can
OTEL ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL PRESTİJ VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ALGILARININ İŞBİRLİĞİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
Övünç Bardakoğlu, Yılmaz Akgündüz
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TURİZM GİRİŞİMCİLİĞİNİN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Emine Kale
KONAKLAMA İŞLETMELERİYLE İLGİLİ İNTERNET SİTELERİNDEKİ YORUMLARA İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN ALGISI: ANKARA’DA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sait Doğan, Sertaç Sert, Ercan Tutan
THE EFFECTS OF DEMOGRAPHICAL FACTORS AND BRAND CONNOTATIONS ON SATISFACTION: UNIVERSITY SAMPLE
Gizem Tokmak


ISSN: 2147-9194