Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

AMAÇ VE KAPSAM

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (http://www.ijmeb.org) (ISSN:2147-9208, E-ISSN:2147-9194), eski adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi yayın organıdır. Dergi, ekonomi, işletme, yönetim ve uluslararası ilişkileri içeren konu başlıklarının oluşturduğu geniş bir alanda, bilimsel çalışmaları yayınlar. Bu alanlara katkı yapan araştırma, ampirik, metodolojik ya da teorik yapıda olabilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, “Özgün Makaleler”, “Tanıtım Makaleleri”, “Editöre Mektuplar”, “Toplantı ve Konferans Raporları" ve "Kitap Yorumları” yayımlar. Yayın Kurulu’nun kararıyla Özel Sayılar da yayımlanabilir.

Tüm katılımlar, Yayın Kurulu’nca çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Tüm makaleler Türkçe ya da İngilizce yazılabilir, ve İngilizce ve Türkçe özetler ile anahtar kelimeleri içermelidir. Yurtdışından gönderilen İngilizce yazılan makalelere yönelik olarak, Yayın Kurulu, özetleri Türkçe’ye çevirebilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nin, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olmak üzere yılda dört düzenli sayısı bulunmaktadır. Dergiye aynı zamanda çevrim-içi olarak erişilebilir.


İNDEKSLENME

PROQUEST ABI/INFORM
EBSCO Host Business Source Complete Veri Tabanı
INDEX COPERNICUS Veri Tabanı
DOAJ Veri Tabanı
SOBİAD
ASOS Index Veri Tabanı
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı


Duyurular

 

Haberler: !!!YENİ!!! ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME KONGRESİ

 

7-9 Eylül 2017 tarihlerinde dergimiz faaliyetleri kapsamında Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi gerçekleştirilecektir. Kongre web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

screen_1141x1600_1560

 

 
Gönderildi: 2017-04-13
 

Editörlük: Alan Editörlerimiz

 
Dergimizde 2015 yılından buyana alan editörlüğü sistemi uygulamaktadır. Alan editörlerimize ulaşmak için tıklayınız.  
Gönderildi: 2017-02-06
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 14, Sayı 1 (2018)

İçindekiler

Makaleler

Kapak Sayfası PDF
IJMEB IJMEB
İlk Sayfa- Hakem Listesi- İçindekiler PDF
IJMEB IJMEB i-iv
ORTA GELİR TUZAĞININ BELİRLENMESİ: EKONOMETRİK ANALİZ PDF
Fatma ÜNLÜ, Rıfat YILDIZ 1-20
AZERBAYCAN İÇİN PARA TALEBİ İSTİKRARININ ARDL YAKLAŞIMI İLE ANALİZİ PDF
Seymur AĞAZADE 21-34
KAMUSAL, ÖZEL ve YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN KULLANDIRDIKLARI TARIMSAL KREDİLERİN TARIMSAL ÜRETİME ETKİSİ: EGE BÖLGESİ’NE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ PDF
Selim DURAMAZ, Taner TAŞ 35-50
OECD ÜLKELERİNDE KAYIT DIŞI EKONOMİ VE KURUMSAL KALİTE İLİŞKİSİ PDF
Erdoğan TEYYARE 51-66
SAHİPLİK YAPISI VE AR-GE HARCAMALARI: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ PDF
Mesut DOĞAN, Murad TİRKAKİOĞLU 67-80
AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ HASTANE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ASİSTAN HEKİMLER ÖRNEĞİ PDF
Fedayi YAĞAR, Abdullah SOYSAL 81-96
AN ASSESSMENT OF AVIATION SAFETY MANAGEMENT SYSTEM APPLICATIONS FROM THE NEW INSTITUTIONAL THEORY PERSPECTIVE PDF
Yeşim KURT, Ender GEREDE 97-122
YÖNETİCİLERDE NARSİSİZM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Hatice ÇOBAN, Ayşe İRMİŞ 123-146
HAVACILIK SEKTÖRÜNDE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME, İŞ PERFORMANSI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ PDF
Engin KANBUR 147-162
CORPORATE WEBSITE CONTENT RELATED TO DISABILITY IN THE TOP 50 FORTUNE FIRMS IN TURKEY PDF
Murat NAZLI, Eda Evla MUTLU 163-186
THE EFFECT OF LIFESTYLE ON THE DEMAND FOR ALTERNATIVE TOURISM PDF
Fatih PEKTAŞ 187-198
MÜZELERE YÖNELİK E-YORUMLARIN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Seda ŞAHİN, Berna ŞAD 199-232
BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNİN YARATTIĞI PAYDAŞ DEĞERİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Ozan GÖNÜLLÜ 233-256
KÜLTÜR BOYUTLARI İLE ONLINE ALIŞVERİŞ DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK VE GÜVENİN ARACILIK ETKİSİ PDF
Ülkühan Bike ESEN, Fatih Sinan ESEN, Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM 257-282
TARİHİ KONAK İŞLETMELERİNE YÖNELİK E-ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İPEKYOLU AYAŞ-SAPANCA KORİDORU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Koray GENÇ, Orhan BATMAN 283-296
İŞLETME DİSİPLİNİNDE TÜRKÇE DİLİ KULLANILARAK YAPILAN ARAŞTIRMALARDA YAŞANAN ÇEVİRİ SORUNSALI: ÇEVİRİ SORUNU YAŞANAN BAZI SÖZCÜKLER İÇİN TERMİNOLOJİK BİR ÇALIŞMA PDF
Şafak GÜNDÜZ 297-310


ISSN: 2147-9194