Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

AMAÇ VE KAPSAM

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (http://www.ijmeb.org) (ISSN:2147-9208, E-ISSN:2147-9194), eski adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi yayın organıdır. Dergi, ekonomi, işletme, yönetim ve uluslararası ilişkileri içeren konu başlıklarının oluşturduğu geniş bir alanda, bilimsel çalışmaları yayınlar. Bu alanlara katkı yapan araştırma, ampirik, metodolojik ya da teorik yapıda olabilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, “Özgün Makaleler”, “Tanıtım Makaleleri”, “Editöre Mektuplar”, “Toplantı ve Konferans Raporları" ve "Kitap Yorumları” yayımlar. Yayın Kurulu’nun kararıyla Özel Sayılar da yayımlanabilir.

Tüm katılımlar, Yayın Kurulu’nca çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Tüm makaleler Türkçe ya da İngilizce yazılabilir, ve İngilizce ve Türkçe özetler ile anahtar kelimeleri içermelidir. Yurtdışından gönderilen İngilizce yazılan makalelere yönelik olarak, Yayın Kurulu, özetleri Türkçe’ye çevirebilir.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nin, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olmak üzere yılda dört düzenli sayısı bulunmaktadır. Dergiye aynı zamanda çevrim-içi olarak erişilebilir.


İNDEKSLENME

PROQUEST ABI/INFORM
EBSCO Host Business Source Complete Veri Tabanı
INDEX COPERNICUS Veri Tabanı
DOAJ Veri Tabanı
SOBİAD
ASOS Index Veri Tabanı
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı


Duyurular

 

Haberler: !!!YENİ!!! ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME KONGRESİ

 

7-9 Eylül 2017 tarihlerinde dergimiz faaliyetleri kapsamında Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi gerçekleştirilecektir. Kongre web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

screen_1141x1600_1560

 

 
Gönderildi: 2017-04-13
 

Editörlük: Alan Editörlerimiz

 
Dergimizde 2015 yılından buyana alan editörlüğü sistemi uygulamaktadır. Alan editörlerimize ulaşmak için tıklayınız.  
Gönderildi: 2017-02-06
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 13, Sayı 4 (2017)

İçindekiler

Makaleler

INTRACITY PRICE DISPERSION: EVIDENCE FROM İSTANBUL
Özlem İNANÇ TUNÇER
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARINA AİT TÜKETİM HARCAMALARI ANALİZİ
Egemen İPEK, Özlem SEKMEN
MOBİLYA İMALATI ALANINDAKİ ETKİNLİĞİN İSTENMEYEN ÇIKTILARLA ANALİZİ
Faruk SEZER
HAVAALANI İŞLETMECİLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Ferhan KUYUCAK ŞENGÜR
MARKET ZİNCİRİ OLAN BİR İŞLETMENİN UYGULADIĞI REKLAM ARAÇLARININ BULANIK KURAL TABANLI ANALİZİ
Gözde SARI, İrfan ERTUĞRUL
İLETİŞİM YETERLİLİK ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ
Gülsüm Şeyma KOCA, Gülsün ERİGÜÇ
ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ DUYGUSAL EMEK ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ferda ÜSTÜN
THE MEDIATING ROLE OF PSYCHOLOGICAL SAFETY BETWEEN SOCIAL GENDER PERCEPTION AND FEMININE ROLE STRESS
Serdar YENER
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETİŞİMİNDEKİ AKTÖRLERİN ANALİZİ VE TÜRKİYE
Yunus Emre ÖZER
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE YAPILAN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERE ETKİSİ
Hasan GEDİK, Birol BÜYÜKDOĞAN
İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BULANIK DEMATEL YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Nalan Gülten AKIN
KOBİ'LERİN PAZARLAMA ÇALIŞMALARINDA SOSYAL MEDYA KULLANMA VE KULLANMAMA NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ: KASTAMONU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
Niyazi GÜMÜŞ
OTEL İŞLETMELERİNİN HELAL NİTELİĞİNİN MÜŞTERİ DEĞERLENDİRMELERİNE YANSIMALARI: İSTANBUL’DAKİ HELAL KONSEPTLİ OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
Yusuf BİLGİN, Ayhan KARAKAŞ
ÇEVRE YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARI İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM MALZEME AKIŞ MALİYET MUHASEBESİ
Funda ÖZÇELİK


ISSN: 2147-9194